Zakończyliśmy trzymiesięczny cykl szkoleń z zakresu technik interwencyjnych i samoobrony dla pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Oddziału IPN – KŚZpNP.

Świetna robota, zaangażowanie i dobrze przepracowany czas.