Trener dzieci to ciągłe poszerzanie wiedzy oraz horyzontów.
Cały czas wspinamy się wyżej.
Kolejne szkolenie za nami