Grudzień miesiącem egzaminów.

Najmłodsi Kraverzy mieli możliwość sprawdzenia się w sytuacjach niebezpiecznych, używając poznanych dotąd technik Krav Maga.

Do egzaminu przystąpiło 80 młodych adeptów z grup Kids i Juniors.

Wszyscy zdali egzamin wyśmienicie, zdobywając kolejne stopnie oraz dyplom największej i najstarszej organizacji na świecie IKMF.

Serdecznie gratulujemy!